Collega's

De Dorpsvereniging werkt veel samen met de twee historische vereniginen in de omgeving: 
- Historische Werkgroep Spaarndam
- Historisch Halfweg
Hier onder een introductie, overgenomen van hun eigen website (eind 2021)

- o -

Over de Historische Werkgroep Spaarndam 

In 1985 bestond Spaarndam 700 jaar. Een jaar later richtte Gerrit van den Beldt de Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) op, met als doel de geschiedenis van het dorp Spaarndam levend te houden. Als onderdeel van de Stichting Spaardam 700 jaar, organiseert de HWS iedere vijf jaar een historische tentoonstelling met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek. 
Op deze website staat ook de Beeldbank van de HWS. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd alles en iedereen te benoemen, maar verbeteringen en aanvullingen zijn altijd welkom.
Mocht u foto’s hebben die kunnen bijdragen aan de kennis over de geschiedenis van Spaarndam en omgeving, dan houden wij ons aanbevolen. Alles zal zeer discreet worden behandeld. Ook wij houden ons aan de privacywet. 
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden in de Kettingloods van het Rijnlandshuis van 9.30 tot 11.30 uur. Kom gerust eens langs. 

- o -

Historisch Halfweg: Wie zijn wij?

In oktober 2007 vroeg Alex Jungman, die tijdens zijn VUT een studie geschiedenis in Leiden had voltooid, aan André van der Veen samen een ‘historische club’ voor Halfweg op te richten. Op 3 oktober 2007 hielden zij samen de eerste vergadering. Op 31 juli 2008 werd de Stichting Historisch Halfweg opgericht. Al snel breidde de werkgroep zich uit en er zijn nu - eind 2016 - twaalf actieve leden.

De stichting wil onder andere:
‘Het met plezier in kaart brengen en in brede kring openbaar maken van de geschiedenis van Halfweg en omstreken’

De stichting heeft drie bestuursleden, maar het eigenlijke werk gebeurt door de werkgroepleden. Zij vergaderen maandelijks en bespreken belangwekkende geschiedkundige zaken binnen het werkgebied.
Het werkgebied is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zwanenburg.
Verscheidene werkgroepleden onderzoeken bepaalde aspecten van de Halfwegse geschiedenis. Zo lopen op dit moment de volgende onderzoeken:
    •           De verdwenen middenstand rond het Dr. Baumannplein
    •           De verdwenen molens
    •           Ruigoord
    •           Interviews met oude Halfweggers
    •           Het verzamelen van beelden en foto’s van vroeger
    •           De geschiedeniscanon van Halfweg
Uitgevoerde activiteiten:
    •        De organisatie van maandelijkse bijeenkomsten, waarin de resultaten van door werkgroepen uitgevoerd onderzoek worden besproken.
    •        Het verzamelen van informatie over de geschiedenis van Halfweg. Duizenden documenten en foto’s zijn inmiddels digitaal opgeslagen.
    •        Het houden van lezingen, fietstochten en rondwandelingen met gidsen in Halfweg.

© Chris Buzink 2021